Currently browsing

Page 9

Kjerrathlon

Kjerrathlon ble arrangert første gang i 1993, og er siden blitt arrangert hvert år i månedskiftet Juli – August. Målet med konkurransen …