Informasjon til foreldre og spillere i fotballgruppa.

logo3.png
Vår visjon er – Idrettsglede der du bor!

VELKOMMEN TIL SPILLERE OG FORELDRE I FOTBALLGRUPPEN!

NUIL – Fotballgruppens målsetning er å være en distrikts klubb der du bor, med lag i de ulike aldersklassene.

Vi skal være gode på bredde og det skal være plass til alle.

Sesongen 2015 har vi over 100 spillere i alderen 6 – 13 år fordelt på 12 lag og fortsatt har vi plass til flere.

Fotballgruppen er organisert under et felles styre for hele idrettslaget hvor to styremedlemmer har ansvar for fotball. For denne sesong er dette Nils Mugaas og Herman Henrik Bay.

Hva dere som foresatte kan forvente?

Som foresatt skal du kunne forvente at du kommer til en klubb som setter spillerne og fotballgleden i sentrum.

Du kan også forvente at ditt barn får gode treningsforhold, organiserte treninger, nødvendig utstyr, får spille kamper, får delta i cuper, får det moro sammen med sine venner og ikke minst blir tatt godt vare på.

Videre skal du kunne forvente å få tilstrekkelig og entydig informasjon til rett tid.

Du skal til enhver tid få oppdatert informasjon fra din lagleder enten via E-post, sms, foreldremøte eller pr brev. Noe informasjon vil være tilgjengelig på vår hjemmeside www.nuil.no.

Vi oppfordrer deg til allerede i dag å gjøre deg kjent med denne informasjonen.

Styret jobber sammen med trenere og lagledere for å nå klubbens mål. Vi ønsker et godt samarbeid med dere som foresatte, for sammen å skape et godt lokalt idrettsmiljø!

Hva forventer NUIL av deg, som forelder!

•At du/dere betaler medlemskontingenten for ditt barn.

Uten at den er betalt, er ikke ditt barn forsikret og vi har dermed ikke lov til å la ditt barn delta på trening eller kamp. Frem til hovedforfall (juni) er det tilstrekkelig at spilleren står registrert i vårt medlemsregister.

At du dere betaler treningsavgiften for ditt barn.

Treningsavgiften er en avgift som er differensiert etter spillernes alder. Treningsavgiften dekker utgift til spillerdrakt, påmelding i serie og cuper, fotballer, innkjøp av mål, medisinskrin, kurs for trener/lagleder, utgifter til dommere mv. Mesteparten av treningsavgiften går tilbake til ditt lag.

At du/dere stiller på våre dugnader.

Dugnadene er, sammen med treningsavgiften, veldig viktig for driften av NUIL.

• At du/dere stiller på foreldremøte.

Ved starten av sesongen gjennomføres det foreldremøte i hvert lag, hvor vi ønsker at du stiller. Foreldremøtene er limet i samarbeidet mellom NUIL og foreldrene og en veldig viktig arena.

Lagleder og trener oppfordres til å invitere representanter fra styret slik at disse også kan være med! Vi setter stor pris på engasjement rundt lagene og dersom du får spørsmål om å gjøre en innsats håper vi du er positiv til det.

Hva gjør du om du vil bli med NUIL Fotball?

Spør noen du kjenner som allerede spiller fotball på NUIL når og hvor det er trening. Ellers kan du kontakte en av laglederne, se under:

Lag Lagleder Trener Tlf
Nuil G13, 9er Lars Bråten Lars Bråten 412 66 479
Nuil J12, sort Brede Hella Pål Steinar Karlsen 920 37 535
Nuil J12, gul Odd Egil Haug Pål Steinar Karlsen 959 03 607
Nuil G12 Nils Mugaas Øivind Ottesen 402 25 701
Nuil G11, gul Bjørn Bratsberg Pål Selte 966 92 013
Nuil G11, sort Thomas Broberg Espen Lia 472 47 766
Nuil J11 Ann K. Røttingen Pål S. Karlsen 988 67 821
Nuil G11 aktiv Bjarne Bjerkeli Jørn Atle Støa 907 96 823
Nuil G10 Bjarne Bjerkeli Jørn Atle Støa 926 55 365
Nuil G8                        Pål S. Karlsen              974 38 422
Nuil G7, gul Kenneth Enger Eirik Hinna 412 36 667
Nuil G7, sort Håvard Mandt Frank Haraldsen 915 46 607

Med vennlig hilsen styret i NUIL

Informasjon til foreldrer – mai 2015

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *