Årsmøte 2014 – Saksliste

logo3.png

Til medlemmene i Norderhov Ungdoms og Idrettslag

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte.

Årsmøtet avholdes på Trøgstad onsdag den 19 mars 2014 kl. 2000-2200

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg

a) Leder
b) Nestleder/arrangement
c) Kasserer
d) Styrerepresentant(er) fotball
e) Styrerepresentant allidrett
f) Styrerepresentant ski
g) Styrerepresentant informasjon/WEB
h) Revisor
i) Valgkomité med leder og 2 medlemmer

Sakspapirer som skal legges ved er:

– Årsberetning/årsmelding
(årsberetninger/-meldinger fra grupper legges ut på WWW.NUIL.NO)
– Regnskap med revisors beretning
– Eventuelle innkomne forslag (hvem som fremmer forslaget, teksten i fremlegget og styrets innstilling til forslaget må fremkomme)
– Legge frem innspill til budsjettet
– Forslag til budsjett – fremmes i møtet.
– Valgkomiteens innstilling
– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Med vennlig hilsen Styret

Saksliste og dagsorden for Årsmøte 19 mars 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *